Ing. Zlata Kovtun

Disertační práce

Heterogeneity of monetary policy transmission in Russian Federation

Heterogeneity of monetary policy transmission in Russian Federation
Anotace:
Složitá teritoriální struktura a vysoká různorodost hospodářského prostoru v Rusku předvolává nutnost zkoumání stabilizace hospodářské politiky a růst sociálně-ekonomických ukazatelů v regionech. Cílem tohoto výzkumu je doporučit konceptuální přístupy ke stabilizaci jednotné měnové-kreditní politiky v Ruské Federaci. Autorka analyzuje faktory, které mají vliv na ekonomický prostor v různých regionech …více
Abstract:
A complex territorial structure and high heterogeneity of economic space in Russia necessitates the studies of economic stabilization policy and growth rate of socioeconomic parameters in the regions. The purpose of this research is to recommend conceptual approaches to the stabilization single monetary policy in Russian Federation. The author analyzes the factors which affect on economic space in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
  • Oponent: Igor Kotlán, prof. JUDr. Ing., Ph.D. Ph.D., Zuzana Kučerová, doc. Ing., Zdeněk Tomeš, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta