Attila Panyik

Bakalářská práce

Európska centrálna banka a jej menová politika

The European Central Bank and its monetary policy
Abstract:
Panyik, Attila: European Central Bank and its monetary policy.[Bachelor thesis]. College of Banking Praha, foreign university Banska Bystrica. Department of Finance and banking. Supervisor: Ing. Valer Demjan, PhD. Year of defense: 2016 Pages: 52 Thesis deals with looking at the issue of the development of monetary policy in the euro area. In the first part of the thesis is described the development …více
Abstract:
Panyik, Attila: Európská centrálna banka a jej menová politika. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: Ing Valér Demjan, PhD. Rok obhajoby: 2016. Počet strán: 52. Bakalárska práca sa zaoberá pohľadom na problematiku vývoja menovej politiky v eurozóne. V prvej časti práce je popisovaný vývoj menovej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management