Theses 

Motivace k dlouhodobé dobrovolné službě v zahraničí – Mgr. Tereza Dobiášová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Tereza Dobiášová

Master's thesis

Motivace k dlouhodobé dobrovolné službě v zahraničí

The motivation for the long-term voluntary service abroad

Abstract: Diplomová práce s názvem „Motivace k dlouhodobé dobrovolné službě v zahraničí“ pojednává o motivačních faktorech, které mají vliv na rozhodnutí jedince dlouhodobě a dobrovolně působit v zahraničí. V teoretické části popisuje poznatky z oblasti teorie motivace, věnuje se pojmu dobrovolnictví, který vysvětluje a uvádí jeho druhy. Dále pak uvádí výsledky některých dříve provedených výzkumů na téma motivace k dobrovolnictví. Jádrem praktické části je kvalitativní výzkum motivů dobrovolníků, kteří dlouhodobě působili v zahraničí. Cílem výzkumu je zjistit, co vedlo respondenty k jejich dobrovolnému působení, a dále jaké faktory je v jejím průběhu podporovaly a jaké je naopak brzdily.

Abstract: The diploma thesis entitled "The motivation for long-term voluntary service abroad" deals with the motivational factors that affect individual decisions and long-term volunteer work abroad. The theoretical part describes the knowledge of human motivation, deals with the concept of volunteerism, which explains and identifies the species. Then, it presents the results of some previous research on motivation to volunteer. The core of the practical part is a qualitative research of the motives of volunteers, who have long-term worked abroad. The aim of this research is to determine what led these people to their voluntary action, and which factors in the course of what is promoted and hindered the contrary.

Keywords: Dobrovolná služba, dobrovolnictví, dobrovolník, motivace, zahraničí

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 15/2/2019 20:15, Week 7 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz