Tereza ZEMANOVÁ

Bakalářská práce

Zlo a odcizení v postavách McCarthyho románu Tahle země není pro starý

The Embodiment of Evil in Cormac McCarthy's No Country for Old Men
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je analýza románu Tahle země není pro starý, současného amerického autora Cormaca McCarthyho. Analýza je zaměřena především na zlo, které se ukrývá v lidském charakteru, zejména na to, jak ovlivňuje jednání tří hlavních protagonistů a jaký má dopad na jejich budoucí život. Anton Chigurh je přímým ztělesněním zla a řídí se svými vlastními zákony. Llewelyn Moss představuje …více
Abstract:
This bachelor thesis analyses the evil in the characters of No Country for Old Men, a novel by a contemporary american author Cormac McCarthy. The analysis concentrates mainly on the evil hidden in the human nature, particularly the way it influences the behaviour of the three main protagonists and the way it influences their future life. Anton Chigurh is a personification of evil following its own …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dana Sedlmajerová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMANOVÁ, Tereza. Zlo a odcizení v postavách McCarthyho románu Tahle země není pro starý. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové)