Bc. Ivana Kuligová

Bakalářská práce

Integrace zdravotně znevýhodněné mládeže v profesní přípravě

Anotace:
Kuligová, Ivana. Integrace zdravotně znevýhodněné mládeže v profesní přípravě. Bakalářská práce. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006. Strana 51. Obsahem této bakalářské práce je problemtika integrace žáků odborného učiliště v profesní přípravě ve střední škole. Analyzuje podmínky školské integrace po stránce teoretické i prakické, kde je zaměřena především na podmínky integrace v …více
Abstract:
Kuligová, Ivana. Integrating handicapped young people in professional preparation. Bachelor work. Brno: Teacher training College of the Masaryk University, 2006. Page 51. Problems of integrating pupils of educational establishment in professional preparation in the secondary school are the subject matter of this bachelor work. It analyses the conditions of the school integration in respect of theory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Alena Šafrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta