Bc. Monika Trávníčková

Bakalářská práce

Faktory resilience ovlivňující chování dětí z azylových domů pro matky s dětmi se zaměřením na volnočasové aktivity ve Svitavách a v Koclířově

Factors of resiliency influencing children's behaviour – leisure time activities of the children from the asylums for the mothers and children in Svitavy and Koclířov
Anotace:
Závěrečná práce se zaměřuje na životní podmínky matek s dětmi, které mají zkušenosti s azylovými domy pro matky s dětmi ve Svitavách a v Koclířově. Pozornost je věnována faktorům resilience, které ovlivňují chování dětí, které vyrůstají v těchto zařízeních.
Abstract:
The thesis deals on the living conditions of mothers with children, whitch have some experiences with the asylums / shelter houses for mothers and children in Svitavy and Koclířov. It focuses on the factors of resiliency influencing children's behavior which grow up in these institutions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta