Bc. Ivana Kuligová

Bachelor's thesis

Integrace zdravotně znevýhodněné mládeže v profesní přípravě

Abstract:
Kuligová, Ivana. Integrace zdravotně znevýhodněné mládeže v profesní přípravě. Bakalářská práce. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006. Strana 51. Obsahem této bakalářské práce je problemtika integrace žáků odborného učiliště v profesní přípravě ve střední škole. Analyzuje podmínky školské integrace po stránce teoretické i prakické, kde je zaměřena především na podmínky integrace v …more
Abstract:
Kuligová, Ivana. Integrating handicapped young people in professional preparation. Bachelor work. Brno: Teacher training College of the Masaryk University, 2006. Page 51. Problems of integrating pupils of educational establishment in professional preparation in the secondary school are the subject matter of this bachelor work. It analyses the conditions of the school integration in respect of theory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 9. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2006
  • Supervisor: PhDr. Alena Šafrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta