Matouš MUTINA

Bakalářská práce

Webový portál pro výuku jazyku HTML

Web portal with online HTML tutorials
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o vytvoření online kurzu, ve formě webového portálu, určeného pro výuku jazyku HTML. Kurz je zacílen primárně na širokou veřejnost se zájmem o tvorbu webových stránek pomocí jazyka HTML, sekundárně pak na studenty Ostravské univerzity v Ostravě, kteří si zapíší předmět Tvorba webových stránek. Portál obsahuje 12 jednotlivých kapitol, které jsou vytvořeny s logickou návazností …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with creating an online course in form of a website portal designed for teaching HTML. The course is primarily intended for the general public interested in creating websites using HTML as well as for students of University of Ostrava who register for the subject of Creating Websites. The portal contains 12 individual chapters that are ordered in a logical sequence. By studying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Ingrid Nagyová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUTINA, Matouš. Webový portál pro výuku jazyku HTML. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta