Bc. Petra ŠIMŮNKOVÁ

Diplomová práce

Standardizace pracovišť a mapování toku hodnot

Standardization of workplaces and Value Stream Mapping
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na principy štíhlé výroby a jednotlivé metody. Ve společnosti Toors CZ s.r.o., zabývající se výrobou vratové techniky, byla na základě pozorování vytvořena procesní analýza a VSM mapa. Mapa odráží aktuální stav výrobního procesu od objednávky po expedici. Pro objektivnost měření byly zvoleny tři různé konfigurace vrat. Výsledkem mé práce je návrh opatření, která zvýší u …více
Abstract:
This thesis is focused on lean manufacturing principles and various methods. Based on the observation, there was process analysis and VSM map created in Toors CZ s.r.o. The map reflect a current status of the production process from orded to dispatch. For objectivity of measurements three different door configutations were chosen. The results of my thesis is to design measures that increase in these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMŮNKOVÁ, Petra. Standardizace pracovišť a mapování toku hodnot. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/