Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.

Doctoral thesis

Toulky napříč makrosvěty: poetika seriálové fikce

Walks across macroworlds: poetics of serial fiction
Anotácia:
V disertační práci jsem předložil původní model poetiky seriálové fikce, jež v mém pojetí představuje svého druhu noetické stanovisko. Poetika seriálové fikce se přitom jako toto stanovisko projevuje dvěma způsoby. Soustřeďuje se (a) jak na formální aspekty výstavby a tvaru seriálových děl, (b) tak na úroveň sémantické časoprostorové makrostruktury označované jako fikční svět. Díky tomu je poetika …viac
Abstract:
In my dissertation, I have presented an original model of the poetics of serial fiction, which represents a noetic position of a kind in my conception. The poetics of serial fiction finds its expression as such a position in two ways. It focuses (a) on formal aspects of construction and shape of series, and (b) on the level of semantic spatial-temporal macrostructure labelled as the fictional world …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedúci: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D., Mgr. Jakub Korda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture (4-years) / Theory and History of Theatre, Film and Audio-Visual Culture Studies