Tereza Maříková

Diplomová práce

Krizová připravenost firmy. Specifikace požadavků na věcnou dimenzi krizové připravenosti. ; Crisis preparedness company. Specification requirements for substantive dimension of crisis preparedness.

Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou krizové připravenosti společnosti z pohledu věcné dimenze krizové připravenosti. Práce uvádí rozbor základních pojmů krizového managementu a krizové připravenosti společnosti. Dále je rozebírána problematika krizové připravenosti a její vztah s krizovou odolností společnosti. Nejdůležitějším bodem teoretické části je popsání systému řízení rizik a krizí a v neposlední …více
Abstract:
The theses deals with the crisis-preparedness of the company from the perspective of the substantive dimension of the crisis-preparedness. The work presents an analysis of the basic concepts of crisis management and crisis-preparedness of the company. It is also considered the issue of crisis/preparedness and it is relationship with the company’s crisis resistance. The most important point is to descripe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
Identifikátor: http://theses.cz/id/gwx6wh/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií