Mgr. Jakub Lhota

Diplomová práce

Krizová připravenost ochrany obyvatelstva a aktiv ve vybraném regionu

Crisis preparedness of population protection and assets in selected region
Anotace:
Diplomová práce řeší postup obce Cerekvice nad Bystřicí během mimořádné události, která nastane ve společnosti Čepro a. s. Obec do značné míry zasahuje zóna havarijního plánování, která ztěžuje provádění krizových opatření v obci. Pro bezpečnost obyvatel obce je vyhlášená evakuace. Celkový počet evakuovaných obyvatel je 379. Provádět evakuaci a zajišťovat nouzové přežití obyvatel je složité. Proto …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the procedure of the village Cerekvice nad Bystřicí during an extraordinary event that occurs in the company Čepro a. S. The village largely affects the emergency planning zone, which makes it difficult to implement crisis measures in the village. An evacuation has been announced for the safety of the villagers. The total number of evacuees is 379. It is difficult to evacuate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní