Bc. Tereza Vaňková

Bakalářská práce

Dětská kyberkriminalita: chování pachatelů kyberšikany na sociálních sítích

Children cybercrime: behaviour of cyberbullying prepatrators on social networks
Anotace:
Bakalářská práce "Dětská kyberkriminalita: chování pachatelů kyberšikany na sociálních sítích" se věnuje tématu kyberšikany v prostředí sociálních sítí, a především pak pachatelům tohoto typu šikany. V teoretické části seznamuje se základními termíny, jakými jsou kyberkriminalita a kyberšikana, a dále se pak soustředí na dětské agresory, prevenci kyberšikany a její zákonné limity. Práce ve své druhé …více
Abstract:
The thesis „Children cybercrime: behaviour of cyberbullying prepetrators on social networks“ focuses on cyberbullying in social networking environments and especially on perpetrators of this type of bullying. It introduces basic terms such as cybercrime and cyberbullying in the theoretical part and then concentrates on child aggressors, prevention of cyberbullying and its legal limits. In its second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiří Stodola, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví