Bc. et Bc. Lenka Darmovzalová

Bakalářská práce

Teachers Perceptions of Children with Learning Disabilities

Teachers Perceptions of Children with Learning Disabilities
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na různé postoje učitelů angličtiny ke studentům s dyslexií. Hlavním cílem práce je porovnat školy v městě a vesnicích, a proto se zaměřuje na první stupeň gymnázia a základní školu v Břeclavi a základní školy ve vesnicích Podivín a Lednice. Tato studie je důležité poskytnout informace o přístupu školy k dětem se specifickými poruchami učení. Praktická část představuje …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on different attitudes of teachers of English to students with dyslexia. The main goal of the work is to compare schools in smaller town and villages and so it describes primary schools in Břeclav and in villages Podivín and Lednice. This study is important to provide information about the approach of the school to children with specific learning disability. The practical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2011
  • Vedoucí: Dr. Rita Chalmers Collins

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk