Bc. Nikola Stará

Bakalářská práce

Rekonstrukce komunikace a opěrné zdi na silnici II/315 v úseku Krasíkov - Hoštejn

Reconstruction of communications, and retaining walls on the road II/315 in section Krasíkov - Hoštejn
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce silnice II/315 v délce cca 343 m a rekonstrukce její opěrné zdi délky 108,30 m. Komunikace se nachází mezi obcemi Krasíkov ? Hoštejn. Rekonstrukce silnice by měla zvýšit parametry kategorie pozemní komunikace, technické parametry konstrukce vozovky a zvýšit komfort jízdy. Návrh rekonstrukce je zpracován včetně výkopových a násypových svahů, odvodnění …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis deals with a design of reconstruction of the road II/315 in a length of ca. 343 m and a reconstruction of its retaining wall in a height of 108,30 m. The communication is located between the villages Krasíkov - Hoštejn. The reconstruction of the road should increase parameters of road category and a technical design of parameters of the road and increase comfort when driving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stará, Nikola. Rekonstrukce komunikace a opěrné zdi na silnici II/315 v úseku Krasíkov - Hoštejn. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství