Miloslav Veselý

Bachelor's thesis

Úloha otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově

The role of the Revolving Theatre on tourism in Český Krumlov
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzovat úlohu Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově a jaký by mělo na Krumlov dopad, kdyby se točna zrušila či přesunula. Jelikož není zpracována žádná kvalitní výzkumná práce a toto téma se týká nejen české klientely, ale i německé, rakouské, anglické, vietnamské, nejvíce však německé a rakouské, jsem se soustředil na diskuze či na veřejné prohlášení od …more
Abstract:
The aim of the thesis is analyze the role of the Revolving Auditorium on tourism in the Czech Krumlov and what would be the impact on Krumlov, if the theatre canceled or mo- ved. Because it isn ́t any quality research work and this theme relates not only Czech clien- tele, but also German, Austrian, English, Vietnamese, but most of the German and Austri- an, I focused on discussion or public statement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2014
  • Supervisor: Mgr. Monika Klímová
  • Reader: Mgr. Věra Fišerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze