Bc. Barbora Rišová

Diplomová práce

Jádrové odhady vícerozměrných regresních funkcí

Kernel estimates of multivariate regression functions
Abstract:
In this thesis we study kernel smoothing of regression function. Some data-driven methods for selection of smoothing matrix are introduced as well as some types of kernel smoothing estimators. These methods and estimators are compared by simulation studies and by application on real data. This thesis focuses mainly on bivariate regression.
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme jadrovému odhadu vícerozměrné regresní funkci. Uvádíme některé metody volby vyhladzovací matice a různé typy odhadů. Tyto metody jako i typy odhadů jsou porovnávany simulačními studiemi a aplikácí na reálná dáta. Práce se zaměřuje na dvourozměrnou regresní funkci.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat