Bc. Jaroslav Čejka

Bachelor's thesis

Nebankovní subjekty na finančním trhu

Non - bank companies in the financial market
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby. Pomocí komparativní analýzy srovnává tyto poskytovatele s bankovními poskytovateli. Hlavním cílem práce je zhodnocení rozdílné regulace, dohledu a rozdílného postavení těchto subjektů na trhu. Práce hodnotí současný stav dozoru České obchodní inspekce nad nebankovními poskytovateli a České národní banky …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on non-bank providers of consumer loans for natural people. These providers are compared with bank providers using comparative analysis. The main target of the work is the evaluation of different regulation, supervision and different position of these subjects in the market. The thesis evaluates current status of the Czech Trade Inspection Authority supervision over non …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Miroslav Červenka
  • Oponent: Ing. Eliška Kvapilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní