Ing. Matej Soroka

Master's thesis

Graph-Based Analysis of Network Traffic and Suricata Logs

Graph-Based Analysis of Network Traffic and Suricata Logs
Abstract:
Tato práce si klade za cíl vylepšit možnosti Granefu, nástroje vyvinutého týmem CSIRT-MU, který využívá grafovou databázi k umožnění analýzy síťového provozu na základě asociací. Granef v současnosti spoléhá především na Zeek při získávání informací ze zachycených síťových přenosů. Cílem této práce je rozšířit možnosti Granefu o zpracování a analýzu událostí ze Suricata, dalšího síťového bezpečnostního …more
Abstract:
This thesis aims to enhance the capabilities of Granef, a tool developed by the CSIRT-MU team, which leverages a graph database to enable network traffic analysis based on associations. Granef currently relies primarily on Zeek for extracting information from network traffic captures. The goal of this work is to extend Granef's capabilities by processing and analyzing events from Suricata, another …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2023
  • Supervisor: RNDr. Milan Čermák, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Petr Velan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky