Bc. Lenka Mitlehnerová

Diplomová práce

Dlouhodobý nehmotný majetek, jeho postavení ve struktuře aktiv účetní jednotky

Intangible assets, its position in the asset structure of an entity
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dlouhodobým nehmotným majetkem, jeho postavením ve struktuře aktiv účetní jednotky. Práce je pomyslně rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy, jako jsou účetní jednotka, aktiva, majetek podniku, nehmotný majetek, oceňování a investování do nehmotných aktiv. Praktickou část tvoří analýza aktiv ve čtyřech firmách. Ty si navzájem konkurují …více
Abstract:
Diploma thesis deals with intangible assets, its position in the asset structure of an entity. The work has been divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part defines basic concepts such as the entity, the assets, the assets of the company, the intangible assets, the appraisement and the investment in the intangible assets. The practical part is the analysis of the assets in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Olga Hasprová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mitlehnerová, Lenka. Dlouhodobý nehmotný majetek, jeho postavení ve struktuře aktiv účetní jednotky. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN