Tomáš Marek

Bakalářská práce

Finský export před a po rozpadu Sovětského svazu

Finnish export before and after the collapse of the Soviet Union
Anotace:
Tomáš Marek Finský export před a po rozpadu Sovětského svazu. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Bakalářská práce se zabývá Finským exportem. Bude zkoumat vývoj Finského exportu v závislosti na ekonomické, ale také na politické situaci v letech 1985 až 2000, tedy v letech, kdy Finsko prošlo rozpadem Sovětského svazu, hospodářskou krizí a přeorientováním průmyslu na telekomunikační.
Abstract:
Tomáš Marek Finnish export before and after the collapse of the Soviet Union. Brno: Mendel University in Brno, 2018The thesis deals with Finnish export. It will study the development of Finnish export in spite of economic and political situation during the time period from 1985 till 2000. These are years when Finland went through the collapse of the Soviet Union, economic crisis and industry turnover …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta