Theses 

Ekonomická integrace v Evropě a její vliv na mezinárodní obchod – Ondřej Tománek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ondřej Tománek

Bakalářská práce

Ekonomická integrace v Evropě a její vliv na mezinárodní obchod

The effect of european economic integration on international trade

Anotace: Tato bakalářská se zaměřuje na ekonomickou integraci v Evropě. V první části se zaměřuje na problematiku stádií ekonomické integrace. Druhá část je věnována Evropské Monetární Unii, jejím výhodám a nevýhodám. Další část se zaměřuje na historii a vývoj EU, CEFTA, EFTA, BAFTA. V poslední části používáme gravitační model mezinárodního obchodu k analýze vlivu zmíněných integrovaných celků. Panelová data obsahují 27 776 pozorování v letech 1993 až 2015. Naše výsledky jsou v souladu s ostatními řešiteli, kteří se zabývali stejnou problematikou. Ale některé rozdíly se přece jen vyskytly. Preferenční skupiny zvyšují bilaterální obchod, avšak s výjimkou EMU, kde je hodnota koeficientu záporná. Později jsou porovnávány vypočítané výsledky potenciálních a reálných exportů České Republiky do sousedních zemí.

Abstract: This bachelor thesis aims to economic integration of Europe. In the first part, it focuses on issues of stages of economic integration. The second part is dedicated to Europen Monetary union, its advantages and disadvantages. The next part is dealing with history and development of EU, CEFTA, EFTA, BAFTA. In final part, we use gravity model of international trade to analyze influence of each mentioned integrated group. Panel dataset consists of 27 776 observations of 23 years (1993-2015). Our results are consistent with other researchers, that are dealing with this issues. But some differences have been found. Preferential trading areas increases international trade, but the EMU coefficient is negative. Later on, we compare calculated potential exports of the czech republic to real exports to neighboring countries.

Klíčová slova: Ekonomická integrace, Export, Gravitační model

Keywords: Economic integration, Exports, Gravity model

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Dlouhá
  • Oponent: Klára Čermáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52330

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz