Ondřej Tománek

Bakalářská práce

Ekonomická integrace v Evropě a její vliv na mezinárodní obchod

The effect of european economic integration on international trade
Anotace:
Tato bakalářská se zaměřuje na ekonomickou integraci v Evropě. V první části se zaměřuje na problematiku stádií ekonomické integrace. Druhá část je věnována Evropské Monetární Unii, jejím výhodám a nevýhodám. Další část se zaměřuje na historii a vývoj EU, CEFTA, EFTA, BAFTA. V poslední části používáme gravitační model mezinárodního obchodu k analýze vlivu zmíněných integrovaných celků. Panelová data …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to economic integration of Europe. In the first part, it focuses on issues of stages of economic integration. The second part is dedicated to Europen Monetary union, its advantages and disadvantages. The next part is dealing with history and development of EU, CEFTA, EFTA, BAFTA. In final part, we use gravity model of international trade to analyze influence of each mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Dlouhá
  • Oponent: Klára Čermáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52330