Bc. Jana KOUKALOVÁ

Diplomová práce

Statistické zpracování dat ruční antropometrie pro různé populace

Statistical data processing of hand anthropometry for different populations
Anotace:
Účelem této práce bylo vytvořit nástroj pro statistické zpracování dat za~pomoci různých metod. Jeho funkčnost byla demonstrována zpracováním studie zabývající se antropometrickými údaji rukou české populace. Programové řešení je realizováno pomocí webové aplikace využívající open-source technologii R Shiny. Ta poskytuje jednoduché uživatelské prostředí, jehož výstupem jsou přehledové tabulky a grafy …více
Abstract:
The purpose of this study was to create an useful tool providing statistical data processing using various methods. Its functionality was demonstrated by conducting a study dealing with hand anthropometry data of Czech population. Solution is created by web application using open-source technology R Shiny. It offers simple user interface outputting overview tables and graphs that are based on statistical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUKALOVÁ, Jana. Statistické zpracování dat ruční antropometrie pro různé populace. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/