Bc. Kateřina Ježová

Bakalářská práce

Vícerozměrné statistické metody jako nástroj pro analýzu diverzity akutní lůžkové péče

Multivariate statistical methods as a tool to analyze hospital inpatient diversity
Anotace:
Ústředním tématem této bakalářské práce je diverzita neboli popis struktury hospitalizovaných pacientů. V úvodu práce jsou přiblíženy systémy, které slouží k roztřídění případů do skupin. Klasifikační systém IR-DRG aktuálně využívaný v České republice mimo jiné k úhradě akutní lůžkové péče trpí řadou nedostatků, zejména nedostatečnou homogenitou jednotlivých kategorií. Cílem práce je vytvoření nových …více
Abstract:
The main focus of this bachelor thesis is diversity, or in other words, description of an inpatient structure. The initial part of the thesis describes systems used for dividing cases into groups. The classification system IR-DRG, which is currently used in the Czech Republic among others for payment of acute inpatient care, suffers from series of flaws. Particularly, separate categories do not achieve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Michal Uher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta