Denisa KOJECKÁ

Bachelor's thesis

Osobnost vychovatele školní družiny podle typologie MBTI.

The Personality of a School Club Caretaker Evaluated Based on the MBTI Typology.
Abstract:
Bakalářská práce s názvem osobnost vychovatele školní družiny podle typologie MBTI má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části jsou sumarizovány poznatky o osobnostní typologii MBTI, vychovateli školní družiny a školní družině pomocí vyhledaných odborných zdrojů a pramenů. V empirické části jsou prezentovány výsledky kvantitativně orientovaného výzkumu. Data byla získána prostřednictvím dotazníku …more
Abstract:
The bachelor thesis called the personality of the after-school club after the MBTI typology has a theoretical-empirical character. The theoretical part summarizes the knowledge about the personality typology of MBTI, after-school club tutor and after-school club with the help of sought professional sources. The empirical part presents the results of quantitatively oriented research. The data were obtained …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 1. 2020
  • Supervisor: Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOJECKÁ, Denisa. Osobnost vychovatele školní družiny podle typologie MBTI.. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / Social Pedagogy