Denisa KOJECKÁ

Bakalářská práce

Osobnost vychovatele školní družiny podle typologie MBTI.

The Personality of a School Club Caretaker Evaluated Based on the MBTI Typology.
Anotace:
Cílem mé práce je vytvořit si představu o osobnostních typech vychovatelů ŠD na základních školách. Podstatou mé bakalářské práce s názvem Osobnost vychovatele Školní družiny podle typologie MBTI je seznámit se s osobnosti vychovatele školní družiny v rovině teoretické a výzkumné. Osobnost vychovatele je velkou součástí výchovného procesu a podílí se na úspěšnosti výchovného působení na žáky. V teoretické …více
Abstract:
The goal of my work is to create an idea about personality types of after-school childcare and elementary school caretakers. The essence of my bachelor thesis named The caretaker's personality in after-school childcare according to the MBTI typology is to become aquainted with the caretaker's personality in the after-school childcare in both theoretical and investigative field. The caretaker's personality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOJECKÁ, Denisa. Osobnost vychovatele školní družiny podle typologie MBTI.. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika