Bc. Jiří Vraspír

Master's thesis

Bio art: mezi etikou a estetikou

Bio art: between ethics and aesthetics
Anotácia:
Tato práce se zabývá tématem biologického umění (bioartu), přičemž se tento fenomén snaží představit zároveň v historické a aktuální perspektivě. Jelikož v českém prostředí tento druh umění stále není příliš zevrubně rozebrán, v práci je kladen důraz na jeho podrobnější představení z hlediska historického vývoje, včetně představení kořenů a vzájemného ovlivňování se s ostatními druhy umění; podrobnější …viac
Abstract:
This diploma thesis focuses on the topic of bioart. The goal of this work is to introduce this phenomenon in historical and contemporary perspective. Considering that this type of art has not been thoroughly examined in the Czech environment yet, the thesis focuses on the following aspects: the history of bioart and its development, including the description of the roots of bioart and its mutual influence …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedúci: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Comparative and Art Studies

Práce na příbuzné téma