Bc. Zuzana Klápšťová

Diplomová práce

Spolupráce organizací působících v systému služeb zaměstnanosti na lokálním trhu práce

Collaboration of Employment Service Organizations at Local Labour Market
Anotace:
Práce se zabývá tématem spolupráce organizací působících v systému služeb zaměstnanosti na lokálním trhu práce v českém prostředí. Cílem je přispět k charakterizování této spolupráce a identifikování jejích omezení a bariér. V teoretické části vychází především z modelů politiky aktivace, institucionálního uspořádání systému služeb zaměstnanosti a implementace programů politiky aktivace a vymezení …více
Abstract:
The study explores the collaboration of public employment service organizations at Czech local labour market. The aim is to describe this collaboration and its limits and barriers. The theory used are models of active labour market policy, institutional organization within public employment service system and implementation of active labour market policy programs and identification of conditions determining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií