Tereza ČÍŽKOVÁ

Diplomová práce

Ochrana státu v československém trestním právu se zaměřením na Zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. z. a n. v komparaci se zákonem č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky

State Protection as a Part of the Czechoslovakian Criminal Law with a focus on the Protection of the Republic Act No. 50/1923 Coll. Acts and Provisions in comparison with the Act No. 231/1948 Coll., on the Protection of the People's Democratic Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá ochranou státu v československém trestním právu. Blíže analyzuji dva zákony, které tuto ochranu měly v dané době zajišťovat. Těmito zákony jsou zákon č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu republiky a zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky. Práce pojednává rovněž o politickém pozadí daného období a věnuje se provedení komparace zmíněných zákonů.
Abstract:
The thesis deals with the protection of the state in Czechoslovak criminal law. Two laws that were believed to provide the protection are examined in details. These laws are Act No. 50/1923 Coll. Acts and Provision, on the protection of Republic and Act No. 231/1948 Coll., on the protection of the People´s Democratic Republic. The thesis also evaluates the political background of the period and compares …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČÍŽKOVÁ, Tereza. Ochrana státu v československém trestním právu se zaměřením na Zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. z. a n. v komparaci se zákonem č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma