Ing. Lukáš Martinec

Bakalářská práce

Demokracie versus totalitarismus

Democracy versus Totalitarianism
Anotace:
Cílem této práce je seznámit se s koncepcemi vedení státu od Aristotela a Platóna, jakožto představitelů demokracie a totality. Následně se tyto koncepce porovnají, aby se zjistilo, v čem jsou si podobné a v čem se liší. Text také poukazuje na to, že i přes rozdílnost těchto ideologií, mají podobné kořeny a v určitých oblastech mají shodné rysy.
Abstract:
The aim of this work is to become familiar with the concepts of governance from Aristotle and Plato, as representatives of democracy and totalitarianism. Subsequently, these concepts are compared to determine what are their similarities and differences. The text also points out that despite the diversity of ideologies, have similar roots, and in certain areas have similar features.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní