Bc. Robert Novák

Bakalářská práce

Komparace efektivity autoritativního a participativního řízení podniku

Comparison of effectiveness of authoritative and participative managerial styles
Anotace:
Cílem bakalářské práce "Komparace efektivity autoritativního a participativního řízení podniku" je porovnat efektivitu různých stylů řízení. V teoretické části jsou rozebrána kritéria úspěšnosti podniku jako jsou – vitalita firmy, firemní kultura, strategie práce s lidskými zdroji, styly řízení a jejich výhody a nevýhody v různých fázích rozvoje podniku. Tyto poznatky jsou poté uplatněny v praktické …více
Abstract:
The aim of my bachelor´s thesis ,,Comparison of Effectiveness of Authoritative and Participative Managerial Styles“ is to compare effectiveness of different managerial styles. The first theoretical part analyses criteria of prosperity of the company such as: vitality of the company, company´s culture, strategy of work with manpower, managerial styles and their advantages and disadvantages in different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Hálek, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Majnušová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta