Martin Rejžek

Diplomová práce

Hodnocení životaschopnosti a vitality společnosti Pražská energetika, a.s.

Vitality assessment of Prague Energy Company, Inc..
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na aplikaci metod finanční analýzy, bonitních a bankrotních indikátorů a metody hodnocení vitality podniku dle H. Pollaka. Tyto metody budou aplikovány na společnost Pražská energetika, a.s. Cílem práce je porovnání výsledných hodnot a posouzení vitality PRE, a.s.
Abstract:
The thesis is focused on application of methods of financial analysis, solvent and bankruptcy indicators and methods for assessing the vitality of the company by H. Pollak. These methods will be applied on the Prague Energy Company, Inc. This thesis aims to compare the resulting values and vitality assessment of Prague Energy Company, Inc.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Jiří Klečka
  • Oponent: Pavel Mikan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20609