Bc. Robert Novák

Bachelor's thesis

Komparace efektivity autoritativního a participativního řízení podniku

Comparison of effectiveness of authoritative and participative managerial styles
Abstract:
Cílem bakalářské práce "Komparace efektivity autoritativního a participativního řízení podniku" je porovnat efektivitu různých stylů řízení. V teoretické části jsou rozebrána kritéria úspěšnosti podniku jako jsou – vitalita firmy, firemní kultura, strategie práce s lidskými zdroji, styly řízení a jejich výhody a nevýhody v různých fázích rozvoje podniku. Tyto poznatky jsou poté uplatněny v praktické …more
Abstract:
The aim of my bachelor´s thesis ,,Comparison of Effectiveness of Authoritative and Participative Managerial Styles“ is to compare effectiveness of different managerial styles. The first theoretical part analyses criteria of prosperity of the company such as: vitality of the company, company´s culture, strategy of work with manpower, managerial styles and their advantages and disadvantages in different …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Ivan Hálek, CSc.
  • Reader: Ing. Jana Majnušová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta