Bc. Jan Otáhal

Master's thesis

Hybridní geografie měst a venkova

Hybrid urban and rural geography
Abstract:
Cílem této magisterské práce je na základě vyhodnocení statistických dat a rozhovorů s obyvateli nalézt vzájemný přesah urbánních a rurálních prvků na zvoleném území. Jako modelové území byla zvolena část Brna oblast tvořená městskými částmi Židenice a Líšeň a příměstskými obcemi nacházejícími se východně od Brna, a to Podolí, Pozořice, Sivice, Tvarožná a Velatice. Úvodní část je věnována teoretickému …more
Abstract:
In this thesis we study mutual relations of urban and rural elements on the chosen area based on acquired statistical data as well as on-site dialogues with inhabitants. As a model area have been chosen parts of the city Brno namely Židenice and Líšeň and adjacent villages east of Brno namely Podolí, Pozořice, Sivice, Tvarožná and Velatice. Introduction part is devoted to theoretical definition of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Geography and Cartography / Applied Geography