Bc. Kateřina Simrová

Bakalářská práce

Vybrané aspekty komunikace v cizím jazyce u porodních asistentek v Brně

Selected Aspects of Non-native Language Communication in Professional Midwives in Brno
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vybrané aspekty komunikace v cizím jazyce u porodních asistentek v Brně. Sledovanými aspekty jsou jazykové vzdělání, potřeba komunikovat, bariéry v komunikaci a jak se s nimi porodní asistentky vyrovnávají. Mapuje výhody, které porodním asistentkám přináší znalost světového jazyka. Poukazuje také na omezující aspekty spojené s neznalostí a na vznikající problémy s jazykovou …více
Abstract:
This thesis focuses on selected aspects of communication in a foreign language by midwives in Brno. The main aspects are language education, the need of communication, communication barriers and the ability of midwives to cope with them. It covers advantages of foreign language skills of midwives and also points out restrictive aspects associated with lack of knowledge and the emerging barrier language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Radomíra Bednářová
  • Oponent: Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.