Eliška VACHUTKOVÁ

Bakalářská práce

Mesiánský judaismus

včera a dnes

Messianic Judaism in Israel
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá mesiánským judaismem. Hlavní zaměření této práce je současný mesiánský judaismus ve státě Izrael. První část práce je věnována historii této náboženské skupiny. Je zde také vysvětlení jeho kořenů. Následují kapitoly o hlavních svátcích, zvycích a tradicích mesiánských židů. Tyto kapitoly jasně ukazují rozdíl mezi ortodoxními židy a mesiánskými židy. Tato část je především …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with Messianic Judaism. Main focus of the work is on current Messianic Judaism in state of Israel. The first part of this thesis is about history of this religios group. There is also explanation of its roots. Afterwords there are chapters about main feasts, customs and traditions of Messianic Jews. These chapters clearly show the difference between Orthodox Jews and Messianic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VACHUTKOVÁ, Eliška. Mesiánský judaismus. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Blízkovýchodní studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.