Barbora Kultová

Bakalářská práce

Management lidských zdrojů ve firmě X

Anotace:
Bakalářská práce analyzuje postupy a metody, které využívá velká korporátní firma pro získávání a výběr manažerů, řízení jejich pracovního výkonu a motivaci. V souladu s cílem práce je kladen důraz na rozdíly v přístupech v různých stupních řízení - senior managementu, středním managementu a specialistů. Bakalářská práce shrnuje postupy a metody, které nejsou zcela zachyceny v literatuře. Součástí …více
Abstract:
This bachelor’s thesis analyses the procedures and methods used by a large corporate company for recruiting and selecting managers and operating their work performance and motivation. Different approaches in various levels of management - senior management, middle management and specialists are emphasised in accordance with the target of the work. The bachelor’s thesis summarizes procedures and methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/h1dqgp/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty