Mgr. Roman Svánovský

Diplomová práce

Řízení pracovního výkonu a hodnotící proces ve vzdělávací instituci

Performance Management and Evaluation Process in the Educational Institution
Anotace:
Práce je zaměřena na posouzení procesu hodnocení práce učitelů a řízení jejich pracovního výkonu na SŠ KNIH, o. p. s. První fáze je zaměřena na rozbor současného stavu hodnocení a řízení pracovních výkonů pedagogů ve vzdělávací instituci, ve druhé fázi jsou vzhledem k provedenému rozboru navrhnuta příslušná opatření v oblasti hodnocení a řízení pracovního výkonu.
Abstract:
Diploma thesis is focused on the assessment of the process of evaluation of teachers' work and management of their work performance at Secondary School for Booksellers and Publishers. The first phase is focused on the analysis of the current state of evaluation and management of work performance of teachers in the educational institution, in the second phase, due to the analysis, appropriate measures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Jansa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING