Jitka ČMOKOVÁ

Bakalářská práce

Učebnice a další literatura v hodinách hudební výchovy na 2. stupni základní školy a na nižším stupni víceletých gymnázií

Textbooks and other literature in music lessons at a second grade of primary school and lower level gymnasium
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením platných učebnic hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, které jsou opatřeny doložkou MŠMT. Učebnice jsou hodnoceny na základě předem stanovených kritérií. Součástí práce je pak i průzkumné šetření zaměřené na pedagogy vyučující hudební výchovu na zmíněném stupni vzdělávání. Tito se zúčastnili dotazníkové-ho šetření, ze kterého jsou zpracovány …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of valid music textbooks for 2nd grade of elementary schools and grammar schools which are issued with the MŠMT (Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) The textbooks are evaluated on the basis of the established criteria in advance. The work also consists of research aimed at music teachers at the mentioned level of education. They participated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČMOKOVÁ, Jitka. Učebnice a další literatura v hodinách hudební výchovy na 2. stupni základní školy a na nižším stupni víceletých gymnázií. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta