Bc. Barbora Vodičková

Diplomová práce

The Question of Placing a Child in a Private English Kindergarten

The Question of Placing a Child in a Private English Kindergarten
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou učení dětí druhému jazyku v prostředí soukromé anglické mateřské školy. Cílem elaborátu je zjistit zda-li je výhodné investovat do tohoto typu školy v českém kontextu. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá teoretickým pozadím ranému učení se cizímu jazyku, zprvu základními teoriemi, dále současným Evropským zaměřením, vzdělávacími podmínkami …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of providing children with a second language through placing them in a private English kindergarten. The aim of the thesis is to ascertain whether it is advantageous to invest into such a school in the Czech context. The work is divided into two parts. The initial section is concerned with the theoretical background of early language learning, beginning with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta