Bc. Leoš Vojtěšek

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity se zaměřením na golfovou problematiku

Leisure Activities Focused on Golf
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami zaměřenými na golfovou problematiku. Cílem bakalářské práce je zhodnotit a přiblížit veřejnosti stav popularity golfu a úrovně hráčů golfu v České republice. Hlavní metodikou práce je dotazování, konkrétními technikami jsou dotazníkové šetření a expertní rozhovor. První část práce je zaměřena zejména na popis volnočasových aktivit obecně, sport, sportovní …více
Abstract:
The Bachelor’s Dissertation deals with leisure activities focused on golf. The aim of this thesis is to evaluate the state of golf popularity, the level of golf players and to present it to the population of the Czech Republic. The main method used in this thesis was questioning, specifically surveys and structured interview. The first part of the thesis is focused on the general definition of leisure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/q3ymh/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze