Bc. Nikol Kurtulíková

Diplomová práce

Code of Ethics v CSR reportingu organizace

Code of Ethics in CSR reporting of the organisation
Anotace:
Práce je zaměřena na analýzu tvorby reportů o společenské odpovědnosti, konkrétně etického kodexu. V první řadě je vymezen samotný pojem společenská odpovědnost firem, dále je rozebráno téma stakeholderů, následně samotné CSR reportování, jeho tvorba a samotná tvorba etického kodexu. Nakonec ověření existence a struktury etického kodexu v českých chemických podnicích.
Abstract:
The work is focused on analysis of the creation of reports about corparate social responsibility, specifically on creation of Code of Ethics. In the first place, there is defined concept of corporate social responsibility, after there is also analyzed topic of stakeholders , then the actual CSR reporting and creation of these reports and the creation of the Code of Ethics. In the end checking of existing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Simona Munzarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kurtulíková, Nikol. Code of Ethics v CSR reportingu organizace. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků