Tereza JANOVSKÁ

Bakalářská práce

Syndrom týrané ženy a jeho sociální zdravotní rizika

Battered Woman Syndrome and Associated Social and Health Risks
Anotace:
Domácí násilí je nejrozšířenější druh násilí současnosti a zahrnuje všechny formy fyzického, psychického i sexuálního násilí. Objevuje se u všech vrstev společnosti a nerozlišuje ani mezi věkovými či intelektuálními rovinami. Domácí násilí se objevuje u žen, mužů, dětí i seniorů. Nerozlišuje barvu pleti, politické či náboženské smýšlení, ani druh vzdělání. Násilí páchané v soukromí na nejbližších je …více
Abstract:
Domestic violence is currently one of the most common type of violence and includes all forms of physical, psychological and sexual violence. It occurs at all levels of society and it does not discriminate neither between age or intellectual layers. Domestic violence occurs in cases of women, men, children and even elderly people. It does not discriminate regarding skin colour, political or religious …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANOVSKÁ, Tereza. Syndrom týrané ženy a jeho sociální zdravotní rizika. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses h2xuhq h2xuhq/2
3. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2016
Bulanova, L.
4. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.