Lenka Hlisnikovská

Bakalářská práce

Pohřební ritus zemědělských společenstev z mladšího neolitu a prahu eneolitu (Soupis a srovnání pohřbů KNP v Čechách a na Moravě s pohřby jordanovské skupiny, lengyelské kultury a mladší KVK na území střední Evropy)

Burial Ritus of Rural Societies from Late Neolithic and Early Eneolithic (List and Comparision of Burials from Funnel Beaker Culture in Bohemia and Moravia with Burials of Jordanów Group, Lengyel Culture and Stroked Pottery Culture in Central Europe)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problémem matriarchátu a patriarchátu v pravěkých společnostech v mladším neolitu a ve starším eneolitu. Na základě vyhodnocení hrobů pocházejících z tohoto období s přihlédnutím k poznatkům ze sociální a kulturní antropologie a etnografie dokládá počátek patriarchálního společenského uspořádání. Práce zahrnuje i hospodářské a ekonomické změny probíhající v eneolitu – především …více
Abstract:
Bachelor degree thesis focus on problem of matriarchy and patriarchy in prehistoric communities on the edge of late Neolithic and early Eneolithic. Based on archaeological estimation of burials from this period it proofs the existence of rising patriarchy in societies of early Eneolithic regarding the common findings of social – cultural anthropologists. The thesis also considered the influence of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB765

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Jaromír Kovárník
  • Oponent: Radomír Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archeologie