Theses 

Pohřební ritus zemědělských společenstev z mladšího neolitu a prahu eneolitu (Soupis a srovnání pohřbů KNP v Čechách a na Moravě s pohřby jordanovské skupiny, lengyelské kultury a mladší KVK na území střední Evropy) – Lenka Hlisnikovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

UHK, Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archeologie

Lenka Hlisnikovská

Bakalářská práce

Pohřební ritus zemědělských společenstev z mladšího neolitu a prahu eneolitu (Soupis a srovnání pohřbů KNP v Čechách a na Moravě s pohřby jordanovské skupiny, lengyelské kultury a mladší KVK na území střední Evropy)

Burial Ritus of Rural Societies from Late Neolithic and Early Eneolithic (List and Comparision of Burials from Funnel Beaker Culture in Bohemia and Moravia with Burials of Jordanów Group, Lengyel Culture and Stroked Pottery Culture in Central Europe)

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problémem matriarchátu a patriarchátu v pravěkých společnostech v mladším neolitu a ve starším eneolitu. Na základě vyhodnocení hrobů pocházejících z tohoto období s přihlédnutím k poznatkům ze sociální a kulturní antropologie a etnografie dokládá počátek patriarchálního společenského uspořádání. Práce zahrnuje i hospodářské a ekonomické změny probíhající v eneolitu – především zavedení oradla, rozvinutí dělby práce a rozmach řemeslné specializace ve střední Evropě, významně ovlivňující postavení mužů a žen ve společnosti. Práce obsahuje soupis hrobů mladší fáze vypíchané keramiky, kultury s moravskou malovanou keramikou, jordanovské skupiny a kultury nálevkovitých pohárů, a zmiňuje také některé bohaté hroby rodící se elity a pohřby řemeslníků, které podporují myšlenku počínající společenské stratifikace v období eneolitu.

Abstract: Bachelor degree thesis focus on problem of matriarchy and patriarchy in prehistoric communities on the edge of late Neolithic and early Eneolithic. Based on archaeological estimation of burials from this period it proofs the existence of rising patriarchy in societies of early Eneolithic regarding the common findings of social – cultural anthropologists. The thesis also considered the influence of the economic changes ongoing in Eneolithic – especially the invention of plough and evolving of division of labour together with start of craftsmanship in Central Europe, on different status of men and women. Except of the burials of Stroked pottery culture, Moravian painted ware, Jordanów group and Funnel beaker culture the thesis also mentions the findings of rich graves of rising elite and graves belonging to eneolithic specialist, which support the idea of social stratification.

Klíčová slova: matriarchát, patriarchát, pohřební ritus, mladý neolit, starý eneolit

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Jaromír Kovárník
  • Oponent: Radomír Tichý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:07, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz