Jiří Povalač

Diplomová práce

3D modelovací software SketchUp a jeho použití ve výuce

3D modelling software SketchUp and using its in education
Anotace:
Diplomová práce popisuje historický vývoj počítačové grafiky od počátků až po moderní 3D grafické editory. Dále vysvětluje základní pojmy související s touto problematikou. Poté stručně představuje nejznámější 3D programy a uvádí jejich výhody a nevýhody. Následně se zaměřuje na samotnou aplikaci SketchUp. Popisuje jeho prostředí a funkce jednotlivých nástrojů. Cílem praktické části je popsat výuku …více
Abstract:
The diploma thesis describes the historical development of computer graphics since the beginning to modern 3D graphic editors. Further it explains the basic concepts related to the issue. Then it briefly introduces the most significant 3D programs and presents their advantages and disadvantages. Then it focuses on SketchUp itself. It describes its environment and functions of individual tools. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM5744

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 5. 2019
 • Vedoucí: Mgr. et Bc. Radek Němec, Ph.D.
 • Oponent: doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 5. 2019 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy, Učitelství pro střední školy - informatika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses h3i0cf h3i0cf/4
28. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
28. 5. 2019
Kohout, J.
30. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.