Bc. Zbyněk Řezáč

Diplomová práce

Legitimita rozdílnosti délek procesních lhůt v právním řádu České republiky

The Legitimacy of Differences in Procedural time-limits in the Legal System of the Czech Republic
Anotace:
V diplomové práci se autor zaměří na problematiku rozdílnosti délek procesních lhůt v právním řádu České republiky. Rozdílnost délek lhůt, které mají přispět k efektivnosti řízení, se nemusí na první pohled jevit problematicky, avšak jak autor v práci nastíní, může tato rozdílnost významně zasáhnout do základních práv účastníků řízení. Toto autor nastíní na komparaci vybraných procesních lhůt navzájem …více
Abstract:
In this thesis, the author focuses on the issues of differences in procedural time-limits in the Legal system of the Czech Republic. Difference lengths of time-limits, which are able to contribute to the efficiency of process, may not at first look seem problematic, but as the author outlines in that work, this difference may significantly affect the fundamental rights of the procedural parties. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta