Bc. Šárka Hrazdilová

Bakalářská práce

Výchovné styly v rodině

Upbringing styles in the family
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na výchovné styly v rodinách. V teoretické části je nejprve poskytnut prostor pro vymezení pojmu rodiny, kterou objasňuje z hlediska hlavních funkcí a typologie. V další kapitole je charakterizován termín výchovy, při němž je popsáno výchovné působení rodičů spolu s výchovnými prostředky v podobě odměn a trestů. Významnou oblastí teoretické části je identifikování vybraných …více
Abstract:
This thesis focuses on parenting styles in families. The theory section first looks at the notion of family, defining it on the basis of its main functions and typology. In the next chapter, the concept of parenting is characterized, and parent behaviour together with parenting practices, such as reward and punishment, are described. The key part of the theory section involves identifying specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Vychopňová
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta