Ing. Miloš Hlaváček

Bakalářská práce

Týmová práce a její využití v konkrétní firmě

Teamwork and its utilization at particular company
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje využívání týmové práce ve společnosti Česká rafinérská a.s., která je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. V teoreticko-metodologické části práce jsou shrnuty základní pojmy a pravidla z oblasti týmové práce. Pozornost je věnována zejména rozdílům mezi skupinou a týmem, vývojovým fázím týmové práce, týmovým rolím, komunikaci a vedení …více
Abstract:
The purpose of the submitted Bachelor´s Thesis is to analyze teamwork within the Czech Refining Company which is the largest procurer of oil and oil products in the Czech Republic. The theoretical-methodological part of the thesis summarizes basic concepts and rules from the teamwork area. Attention is mainly paid to differences between group and team, development phases of teamwork, team roles, communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Budil
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance