Laura Kracinová

Bakalářská práce

Spôsoby súdnej exekúcie na peňažné plnenie

Methods of judicial execution for pecuniary
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on judicial execution methods on cash fulfillment. The first chapter focuses on the historical development of execution and explanation of basic concepts such as bailiff, enforcement order, the principles and conditions of execution proceedings and execution costs. The second chapter focuses on the methods of implementation of judicial execution on cash fulfillment. …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá spôsobmi vykonania súdnej exekúcie na peňažné plnenie. Prvá kapitola je zameraná na historický vývoj exekúcie a vysvetlenie základných pojmov ako je súdny exekútor, exekučný titul, zásady a podmienky exekučného konania a trovy exekúcie. Druhá kapitola je zameraná na spôsoby vykonania súdnej exekúcie na peňažné plnenie. Tretia kapitola analyzuje spôsob vykonania súdnej exekúcie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Stanislava Kolesárová
  • Oponent: JUDr. Marian Korytiak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře