Otto MARTÍNEK

Bakalářská práce

Psychologické důsledky nezaměstnanosti

Psychological effects of unemployment
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat psychologické důsledky v určitých profesích. Ty byly rozděleny vzhledem k požadovanému vzdělání. S pomocí odborné literatury a internetových zdrojů byla definována teoretická základna. Výzkum byl prováděn formou dotazníkového šetření, pozorování, rozhovorů a analýzou dokumentů. Na základě výsledků výzkumu byla v závěru autorem stanovena vhodná doporučení …více
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is to describe psychological consequences in certain professions. These were divided according to educational requirements. With the help of relevant literature and the Internet resources, the theoretical base of this issue was defined.The research was carried out in the form of a survey, observation, interviews and document analysis. Based on the findings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Danuše Nichtburgerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTÍNEK, Otto. Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses h46ikv h46ikv/2
5. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2014
Bulanova, L.
6. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.